jamsessie
Sweet AnaRchy Session | Een jamsessie zonder regels 2

Vr 24 sep '21

Sweet AnaRchy Session | Een jamsessie zonder regels

We gaan jammen, vrij improviseren en de regels van de pop en jazz los laten. Gewoon in het moment op elkaar reageren.

Luisteren naar elkaar. Reageren. Verrassend combineren. Klimmend naar hoge hoogtes om daarna diepe laagtes te bereiken. Van dikke harmonieën naar plotselinge solo’s waaien. Een wervelwind die weer gaat liggen. Kabbelend naar golven in de luwte….

Sluit aan als je wil, het podium is vrij voor iedereen: voor alle instrumenten en stemmen. Voel je welkom.

Experimenteel open podium

Wil je een experiment laten horen wat je al hebt voorbereid, dan is daar ook ruimte voor. Meld dit even van tevoren bij één van ons (Maartje, Esther of Maaike).